"Werken aan Talent"           

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele website van De Praatzaak, www.depraatzaak.nl . Door deze website te bezoeken verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemeen

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De Praatzaak spant zich in om de informatie op de website juist en up-to-date te houden. De Praatzaak garandeert echter niet dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan informatie op deze website. Eventuele aansprakelijkheid met betrekking tot geleden schade ten gevolge van informatie op www.depraatzaak.nl wijst De Praatzaak uitdrukkelijk van de hand. Wanneer je van mening bent dat iets op deze website niet klopt, of wanneer je aanstoot neemt aan iets op de website, laat het ons dan weten. Mocht er een geschil ontstaan over informatie in of over de voorwaarden van deze disclaimer dan is Nederlands recht van toepassing.


Links

Op de website van de Praatzaak wordt door middel van links verwezen naar websites van derden. Dit betekent niet dat producten of diensten van deze partijen door De Praatzaak worden aanbevolen. De Praatzaak kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt, noch naar de producten, informatie of diensten van deze partijen. Het is andere partijen niet toegestaan zelf links of informatie te plaatsen op www.depraatzaak.nl .


Auteursrecht

De informatie op www.depraatzaak.nl is alleen bedoeld voor de bezoeker van de website. Het auteursrecht op teksten, foto' en logo's op deze website berust bij De Praatzaak, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Niets van deze website mag zonder toestemming van De Praatzaak worden gebruikt, veranderd of vermenigvuldigd.


Foto's

De op de website gebruikte foto's zijn stockfoto's van Strato en Pixabay en foto's uit eigen archief van Barbara Brouwer. Voor alle foto's is toestemming verkregen om ze te gebruiken op de website.


Social media

Wanneer je De Praatzaak volgt op social media kan dat gevolgen hebben voor je privacy. Je kunt via de betreffende social media je eigen instellingen beheren met betrekking tot het delen van informatie. Lees in ons privacy- en cookiebeleid hoe De Praatzaak omgaat met je privacy.


Wijzigingen

De Praatzaak heeft het recht de voorwaarden van deze disclaimer te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.